De fleste av oss bruker store deler av dagen til å fikle med mobilen. Det mange nok ikke tenker på, er at det finnes en ganske komplisert teknologisk prosess som gjør at vi kan gjøre avanserte aktiviteter med telefonene våre. Denne kalles basestasjoner, og det er faktisk en reell fare for at hverdagen din blir sterkt påvirket hvis disse bryter sammen. Heldigvis finnes det mange av dem rundt i det langstrakte landet vårt, noe som betyr at du knapt merker det hvis én er nede. Du kan ganske enkelt forflytte deg til et annet område, eller bli omdirigert til en annen basestasjon.

shutterstock_360532670Slik fungerer en basestasjon

En basestasjon spiller en utrolig viktig teknologisk rolle i hverdagen. På Techstorm.no kan du lese mer om hvordan elektronikken påvirker oss, og hvordan du kan bruke den på en fornuftig måte i dagliglivet. Enkelt forklart kan man si at en basestasjon mottar signaler fra elektroniske enheter som gjør det mulig for brukerne å kommunisere i ett eller flere nettverk. Basestasjonen blir et bindeledd mellom telefonen din og nettverksentralen, som igjen gjør det mulig å kommunisere med andre. Dagens basestasjoner er utviklet for både 2G, 3G og 4G, og i motsetning til TV-signaler tilbyr basestasjonene toveiskommunikasjon.

Fordeler og ulemper

Basestasjoner er viktige i kampen mot kriminalitet. Ettersom de fleste av oss bruker mobiltelefonen daglig, kan en basestasjon hjelpe til med å identifisere om en person har vært i området eller ikke. Basestasjoner var blant annet et sentralt moment i domfellelsen i Baneheia-saken. Kritikerne hevder derimot at en basestasjon kan misbrukes til overvåkning av borgerne. Derfor er det også viktig med strenge regler for offentliggjøring av denne informasjonen. Basestasjoner er nok allikevel kommet for å bli, og trendene i det norske samfunnet har rettet seg mot mindre offentliggjøring i moderne tid. Det er derfor ingen grunn til å frykte konsekvensene hvis man er en lovlydig borger.