En berøringsskjerm, eller pekeskjerm eller trykkskjerm, eller også touchscreen som det heter på engelsk, er simpelthen en skjerm med bilde som oppfatter berøring eller peking på overflaten. Den oppfatter samtidig nøyaktig hvor berøringen finipad-820272_960_720ner sted. Det betyr at skjermen kan brukes til å gi signaler både ut og inn. Vanligvis er det snakk om skjermer som styres med fingeren til den som bruker skjermen, men en slik skjerm kan også benyttes ved hjelp andre objekter som brukeren har i hånden, som for eksempel en slags penn eller stift som er tilpasset formålet. Denne typen skjerm har blitt kjent gjennom utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett der de spiller en viktig rolle. Noen ganger brukes de også i minibanker, innsjekkingsautomater på flyplasser, sykehus, og i store bedrifter, og så videre. En annen anvendelse er til interaktive skjermer som gir forskjellige typer informasjon som respons på brukerstyring, for eksempel på et museum.

Det er to sentrale elementer i enhver berøringsskjerm. For det første må den kunne gi brukeren anledning til å samhandle med det som fremstilles på skjermen i stedet for å bruke en indirekte peker som for eksempel en mus som typisk har blitt brukt til datamaskiner de siste tiårene. Det gjør det for det andre mulig å samhandle uten noen mellomliggende enhet. Dermed kan slike skjermer brukes som terminaler, for eksempel til datamaskiner eller nettverk av maskiner, og de er også viktige bestanddeler innenfor designen av en rekke digitale produkter.

Mange forskjellige typer teknologi brukes i touchscreens, noen ganger samtidig. Det handler både om kapasitiv teknologi som føler elektrisiteten som føres gjennom fingeren og infrarød stråling som oppdager lysbrytning. Det kan også være gjort bruk av sofistikert teknologi som fanger opp lydbølger, eller materialer inne i selve skjermen som leder strøm på spesielle måter avhengig av bevegelse eller trykk mot overflaten.